Skip to content

נפתחת הרשמה לתוכניות חדשות, המשלבות לימודי רישום ציור וקומפוזיציה

by admin on December 15th, 2011

מסלולי לימוד חדשים בנקודת מגוז

 נקודת מגוז הינו מוסד ללימודי רישום ציור וקומפוזיציה, אשר נותן ל”אומן” את מלוא מכלול הכלים הטכניים, המאפשר לו חופש ביטוי אמיתי.

הצטיידות בסרגל רחב ומקצועי של הכלים, מובילה גם לחופש בחירה אמיתי מבחינה טכנית

וסיגנונית ולא מותירה את היוצר רק עם ברירת מחדל ופשרות.

 לימודי אומנות קלאסיים מונים מספר דיסציפלינות: רישום, ציור וקומפוזיציה.

בנקודת מגוז, לפי מיטב המסורת האקדמית, דיסציפלינות אלה נלמדות לעומק ולפי שלבים מובנים.

כמו כן, סדר הקורסים עצמו, בונה ומעצים בהדרגה את השליטה בכלים הנרכשים.

הבית ספר מציע במקביל, הן תוכניות לימוד ממוקדות וקצרות והן מספר מסלולי לימוד מקיפים לתווך ארוך יותר.

הלימודים מתוכננים לתחילת מרץ 2012

 

בתקופה הנוכחית, נקודת מגוז יוצא עם תוכניות לימוד חדשות ארוכות תווך,

דבר  שנועד ליצור הקשר רחב להצטיידות ושימוש בכלים הנרכשים מחד,

ולבניית מערך מתמשך של קורסים שמאפשר תירגול רציף ומשריש ביטחון ויכולת להשיג תוצאה ראויה מעידך.

 

התוכניות החדשות הן:

 

א’. מסלול המשלב בין רישום וציור.

ב’. מסלול קונספט ארט.

ג’. מסלול רב שנתי של רישום ציור וקומפוזיציה לבני נוער (מגיל 13).

 

כמו כן, קיים מסלול הכנה ממוקד ללימודי עיצוב ואדריכלות.

 

 

מסלול א’.

מטרת התכנית היא לצייד את התלמיד בכלי רישום וציור מקצועיים ואוניברסליים,

ובכך גם להכין את התשתית להמשך לימודי רישום וציור מתקדמים מאוד,

כמו גם המשך לימודים בכל תחום של יצירה חזותית.

התוכנית מתפרסת על שני סמסטרים ומונה 120 שעות לימוד.

 

סמסטר ראשון מזנק עם שני קורסים: יסודות רישום אקדמי ויסודות הציור.

 

סמסטר שני ימשיך עם שני קורסים: מבוא לאנטומיה (קורס רישום), וציור מתקדם. 

 

התוכנית תתנהל במתכונת הבאה:

שיעור רישום בשעתיים הראשונות, ולאחר הפסקה של 15 דקות, שיעור ציור לשעתיים נוספות.

אורך כל סמסטר 15 מפגשים בני 4 שעות של פעם בשבוע (כשלושה וחצי חודשים),

סה”כ 60 שעות סמסטריאליות ו120 שנתיות.

מחיר התוכנית 7000 ₪.

 

 

מסלול ב’.

מסלול קונספט ארט שמתחיל בנקודת מגוז, הינו מסלול תקדימי ויחידי מסוגו בארץ.

הלימודים במסלול יתמקדו ביצירת בסיס טכני חזק הן בתחומי רישום וציור והן בקומפוזיציה.

התוכנית תפתח כלים לעיסוק באומנות ואיור פיגורטיבי ומטרתה השגת יכולת ליצור קומפוזיציה מורכבת ורבת משתתפים באמצעות כלי רישום וציור באופן מקצועי.

התוכנית תתפרס על פני שלושה סמסטרים ותכלול קורסים באים:

 

סמסטר א’.

יסודות רישום אקדמי

יסודות ציור

 

סמסטר ב’.

רישום מתקדם

קומפוזיציה באמצעות כלי רישום וציור

 

סמסטר ג’.

קורס קונספט ארט – בניית עולם דמיוני.

 

התוצרים של המסלול:

פרט ליכולות והידע שנרכש, יוגש בסוף הקורס ספר הכולל את כל מכלול העבודה בקורס קונספט ארט. 

התוכנית תכלול כ 160 שעות לימוד.

מחיר התוכנית  9000 ₪.

 

 

מסלול הכנה ללימודי עיצוב ואדריכלות.

תוכנית הכנה ללימודי עיצוב ואדריכלות היא תוכנית ממוקדת וקצרה.

מטרתה להכין את התלמיד להתמודדות עם מבחני קבלה במחלקות ללימודי עיצוב ואדריכלות.

התוכנית מכילה כ-50 שעות לימוד ואורכה כשלושה חודשים.

המסלול מורכב משני קורסים:

קורס יסודות רישום אקדמי הכולל סימולציה של המבחנים

קורס הנחיה ליצירת העבודות לתיק עבודות.

מחיר התוכנית 4000 ₪.

 

 

Comments are closed.