Skip to content

קורסים שיפתחו בחודש דצמבר

by admin on November 9th, 2011

 ביום שני, שישי לדצמבר, יפתח קורס רישום אנטומיה בהנחיית ודים קופטייבסקי, נשארו שלוש מקומות

ביום שלישי, עשרים לדצמבר תפתח קבוצה חדשה של יסודות רישום אקדמי

הציבור מוזמן להרשם

Comments are closed.